DSG Tuning voor optimaal schakelen

Veel DSG bakken kunnen al probleemloos met ruim 400+Nm omgaan zonder dat de DSG-software hier apart voor aangepast moet worden. Echter bij een Stage 2 tuning of een vermogen winst van meer dan 70 pk / 150 Nm ontkomt men er niet aan om ook de DSG-software te bewerken. Met deze aanpassingen kan de DSG bak van de auto nog meer koppel verwerken en zelfs compleet naar wens geprogrammeerd worden.

DSG Tuning Stage 1

De Stage 1 betreft het verhogen van de koppelbegrenzer in de DSG software inclusief het verhogen van de schakeldruk.

De DSG zal hierdoor soepeler en vlotter schakelen, en is hiermee perfect afgesteld op de getunede motor.

De kosten hiervan zijn €199,- incl BTW.

Automatisch opschakelen bij maximaal toerental verwijderen

In de originele DSG software zal de bak, ook in de manuele stand, opschakelen bij een vast ingestelde toerenbegrenzer.

Wij kunnen de DSG software zo aanpassen, dat de bak niet opschakelt in de manuele stand. De bak zal dan simpelweg de motorbegrenzer aanhouden, ideaal voor mensen die op het circuit rijden.

Schakelmomenten aanpassen

Een veel gehoorde klacht bij originele DSG software is dat de D-modus erg snel naar de hoogste versnelling gaat. 55 km/u in de 6e versnelling maakt dat elke motor eerst moet terugschakelen om te accelereren. Dit zorgt elke keer voor een vertraging. Wij kunnen de D (of S) modus zo aanpassen, dat de bak andere schakelmomenten kiest, waardoor de motor alerter regeert en brommen van de motor door (te) lage toerentallen, voorkomen wordt.

Maximaal toerental verhogen (benzine motoren), maximaal toerental verlagen (diesel)

In de originele DSG software zal de bak opschakelen bij 6800rpm. Prima voor een standaard wagen, echter bij modellen met een grotere turbo is het interessant om door te trekken tot een hoger maximum toerental. Het toerental kan naar wens verhoogd worden (bijvoorbeeld naar 7200rpm).

Bij de moderne TDI motoren gaat de bak pas schakelen tussen de 4800 en 5000rpm bij volle belasting. Dit terwijl het maximale vermogen van de TDI motoren al bij 4000rpm ligt. Verlagen van het maximale toerental in alle versnellingen (behalve de hoogste uiteraard), is een zeer nuttige modificatie om te zorgen dat de bak niet nutteloos doortrekt. Deze modificatie zorgt dat de motor veel beter in zijn optimale toerenbereik blijft.

Schakeltijdverkorting

Een DSG bak heeft standaard al een zeer korte schakeltijd, echter is ook hier optimalisatie mogelijk, zonder dat hier concessies aan het rijcomfort gedaan worden. De schakeltijden worden merkbaar korter.