Privacybeleid

Flashtuning (“Flashtuning” of “Bedrijf”) begrijpt dat privacy erg belangrijk voor u is. Als onderdeel van het leveren van onze diensten, producten en het bedienen van onze websites, verzamelt het bedrijf bepaalde persoonlijke en niet-persoonlijke informatie van u in hardcopy en gegevensverwerking. Dit privacybeleid is bedoeld om u uit te leggen welke informatie het bedrijf verzamelt, hoe het wordt gebruikt en hoe het bedrijf tracht uw gegevens veilig te houden.

Op grond van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95 / 46 / EG, Flashtuning, met maatschappelijke zetel aan de Markerkant 13 10 − 1314 AN Almere, Nederland, hierna omschreven als Flashtuning, is verplicht om u informatie te verstrekken over het gebruik van persoonsgegevens.

Welke soorten persoonlijke informatie verzamelt Flashtuning?

 • Persoonlijke gegevens:
 • Als u ervoor kiest zich te registreren bij onze Helpdesk of een aankoop doet bij ons bedrijf, wordt u gevraagd om uw voor- en achternaam, e-mailadres, factuuradres, postcode / postcode, land van verblijf, BTW of persoonlijk identificatienummer en taalvoorkeuren. We houden ook een register bij van alle producten of services die u bij ons of onze externe partners bestelt. We kunnen ook informatie van u verzamelen wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, complete klantonderzoeken uitvoert, deelneemt aan promoties of deelneemt aan onze evenementen. We houden ook een register bij met betrekking tot uw gebruik van bedrijfsdiensten, waaronder de inhoud van door u verzonden of ontvangen berichten.

 • Persoonlijke financiële gegevens:
 • Als u op enig moment kiest voor toegang tot een van de services van het Bedrijf, waarbij mogelijk kosten van toepassing zijn of producten van het Bedrijf worden besteld, kunnen wij u om uw relevante financiële informatie vragen. Deze informatie wordt in onze administratie gebruikt om uw kassabon / factuur te produceren en voor garantiedoeleinden.

 • Verzamelde of anonieme gegevens:
 • Als onderdeel van onze activiteiten verzamelt het bedrijf IP-adressen en kan het ook gegevens verzamelen over de werking van cookies, .gifs, webbakens, pixeltags en vergelijkbare technologieën, waaronder uw besturingssysteemversie, browserversie en regionale en taalinstellingen. We verzamelen ook verzamelde gegevens over gebruikspatronen van de services.

Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt door Flashtuning

Het verzamelen van informatie door het bedrijf vergemakkelijkt een efficiënte communicatie-ervaring. Enkele van de toepassingen omvatten: technische ondersteuning en ondersteuning bieden, service-updates leveren, bestellingen verwerken en afleveren die zowel via de website van de onderneming of anderszins worden gedaan, diensten verlenen, geschillen oplossen, identiteiten verifiëren, het ontwerp, de lay-out en functionaliteit van het communicatieplatform van het bedrijf verbeteren. , bescherming en bestrijding van fraude en handhaving en controle van de eindgebruikerslicentieovereenkomst van de onderneming (“EULA”). Het bedrijf kan ook persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken over andere producten of diensten die door het bedrijf worden aangeboden of om u uit te nodigen om deel te nemen aan promoties. Dit kan het verstrekken van relevante advertenties en / of gerelateerde links naar u inhouden op basis van uw IP-adres, de inhoud van uw berichten en andere informatie met betrekking tot uw gebruik van de services.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Flashtuning verhuurt, verhandelt, ruilt, verkoopt, toont of overdraagt uw persoonlijke gegevens, communicatie of verkeersgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden. Om de dienst (en) die u hebt aangevraagd bij het Bedrijf efficiënt te kunnen leveren of om het Bedrijf te helpen bij het controleren en voorkomen van fraude, kan het nodig zijn uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te delen met leveranciers of andere serviceproviders, partners, distributeurs, juridische adviseurs, belastingautoriteiten, bank- en / of betalingsverwerkingsorganisaties. Het bedrijf vereist dat alle externe organisaties passende maatregelen nemen en alle relevante wetgeving in het rechtsgebied / gebied waar zij actief zijn naleven om uw persoonlijke en verkeersgegevens te beschermen. We kunnen uw gegevens delen met derde partijen als een essentieel onderdeel van het kunnen leveren van onze goederen of diensten aan u. Deze derde partijen kunnen bezorgingsagenten, leveranciers van cloudaccounts en / of marketingplatforms zijn. Het Bedrijf kan informatie over u, inclusief de inhoud van uw communicatie, openbaar maken om:

 • voldoen aan de wet of reageren op wettige verzoeken of juridische procedures. Het bedrijf kan verzoeken ontvangen van nationale of federale wetshandhavingsorganisaties of een rechtbank of andere autoriteit of regelgevende instantie met de juiste jurisdictie om persoonlijke gegevens en / of verkeersgegevens en / of communicatie-inhoud te bewaren of te verstrekken. We zullen deze gegevens verstrekken en alle hulp die nodig is om aan het verzoek te voldoen.
 • de rechten of eigendommen van Flashtuning of onze klanten te beschermen, inclusief de handhaving van onze overeenkomsten of het beleid dat betrekking heeft op uw gebruik van de service.
 • uw persoonlijke informatie te beschermen voor het leveren van gevraagde services die afkomstig zijn van een gelieerd of gelieerd bedrijf.
 • uw persoonlijke informatie te beschermen in het geval dat Flashtuning een soortgelijk bedrijf verwerft of wordt overgenomen door een andere bedrijfsorganisatie. Persoonlijke informatie van de bedrijfsgebruikers zal over het algemeen worden beschouwd als een actief en zal worden overgedragen aan een derde partij als onderdeel van de transactie. Flashtuning behoudt zich het recht voor om de persoonlijke informatie van de gebruiker op te nemen in een dergelijke transactie.
 • Flashtuning behoudt zich het recht voor om geaggregeerde en anonieme informatie met derden te delen voor marketing, onderzoek of enig ander doel.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Flashtuning en alle gerelateerde bedrijven nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens, communicatie en verkeersgegevens die door Flashtuning worden verstrekt of verzameld, te beschermen. We gebruiken standaard tools en procedures om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en vertrouwelijk is.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard door Flashtuning?

Flashtuning zal uw persoonlijke gegevens zo lang bewaren als nodig is om een van de doelen van dit privacybeleid te voltooien en zal voldoen aan alle toepasselijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op de minimale duur van het bezit van persoonlijke informatie. De gegevens van klanten die niet langer producten of diensten van het bedrijf kopen of gebruiken zullen anoniem worden geannuleerd of verwerkt, tenzij hun retentie anderszins niet wordt gerechtvaardigd. Ze zullen worden behouden als de geïnformeerde toestemming geldig is verkregen van de betrokken partijen met betrekking tot marketingpromotie of marktonderzoek.

Uw persoonlijke gegevens wijzigen

U kunt contact opnemen met Flashtuning via privacy@www.flashtuning.nl om uw persoonlijke gegevens te bekijken, recht te zetten, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Na verificatie van uw identiteit en binnen een redelijke termijn, zal Flashtuning aan uw verzoek voldoen, op voorwaarde dat het daarbij niet in strijd is met enige regels, toepasselijke wetten of wetgeving.

Contact met u opnemen

De Flashtuning Helpdesk kan van tijd tot tijd contact met u opnemen en / of u berichten sturen over serviceproblemen, updates, patches en / of andere informatie waarvan wij denken dat deze relevant is om u optimale service te bieden als onderdeel van uw jaarabonnement. Flashtuning behoudt zich ook het recht voor om contact met u op te nemen via e-mail of het Helpdesk-systeem voor operationele doeleinden, evenals zaken zoals schendingen van rechten van derden, schendingen van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en schendingen van het Privacybeleid. Flashtuning kan ook e-mail of het Helpdesksysteem gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws over de producten en diensten die u hebt gekocht of gebruikt en / of om u te informeren over andere Flashtuning-producten, tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van deze informatie. Om u af te melden voor het ontvangen van dit soort informatie, kunt u contact opnemen met Flashtuning op privacy@www.flashtuning.nl en het bedrijf zal uw verzoek inwilligen, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met enige regels, toepasselijke wetgeving of wetgeving.

Gelinkte websites

De Flashtuning-interface kan koppelingen bevatten waarmee u de website van het bedrijf kunt verlaten en toegang kunt krijgen tot andere website(s). Deze websites hebben een ander privacybeleid en alle persoonlijke informatie verzameld door deze bedrijven is onderworpen aan hun privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het bedrijf behoudt zich het recht voor het privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, aan te passen of aan te passen. In het geval dat er wijzigingen worden aangebracht, zullen de herziene bepalingen en voorwaarden onmiddellijk op de website van de onderneming worden geplaatst.

Erkenning

U verklaart hierbij dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gegaan en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan.