Hoe werkt een EGR klep?

EGR staat voor (Exhaust Gas Recirculation) Het komt erop neer dat een deel van de uitlaatgassen terug de verbrandingskamer in worden geleid, om zo de uitstoot van stikstofoxide te reduceren. Fabrikanten moeten hun motoren aan bepaalde standaarden laten voldoen zoals de Euro normen, die onder meer toezien op de hoeveelheid NOx die een verbrandingsmotor per kilometer mag uitstoten.

NOx uitstoot

NOx komt vooral vrij bij hoge verbrandings temperaturen. Bij heel hoge gas temperaturen (1.800+ °C) verbinden stikstof (N2) en zuurstof (O2) zich met elkaar. Het uitlaatgas dat via EGR de verbrandingskamer wordt binnengeleid is vaak gekoeld en bovendien zuurstofarm. Het helpt dus niet mee met de verbranding, wat maakt dat de temperatuur in de cilinder ook over dit inerte gas moet worden verdeeld. Daardoor gaan de verbrandingstemperatuur en de NOx uitstoot omlaag en met name om dat laatste is het te doen.

Verbrandingstemperatuur

De uitlaatgassen worden door een stalen leiding en via een koeler naar het inlaatspruitstuk geleid. Daar wordt het uitlaatgas vermengd met de lucht die de verbrandingskamer in wordt gezogen. Het uitlaatgas zorgt ervoor dat verbrandingstemperatuur daalt en dat de uitstoot van NOx omlaag wordt gebracht. Uiteraard regelt de computer of en hoe ver de EGR klep openstaat. Dit is afhankelijk van onder meer de belasting en het toerental van de motor. Zo vindt EGR in sommige gevallen niet plaats tijdens stationair draaien en vrijwel nooit bij vollast.

Dieselmotoren

Bij dieselmotoren speelt roet ook nog een rol en in de regel geldt hoe meer NOx, hoe minder roet en andersom. Fabrikanten moesten voorheen een balans tussen deze twee kwaden zien te vinden. Sinds de intrede van het roetfilter is dit echter een minder groot probleem. Ook zijn dieselmotoren tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering voorzien van een turbocompressor. Zoals je weet worden turbo’s aangedreven door uitlaatgassen en dat heeft gevolgen voor de inrichting van het EGR systeem.

Nadelen EGR Klep

Allereerst leidt EGR om verschillende redenen tot vermogensverlies. Zo zijn er bij hoge druk EGR systemen minder uitlaatgassen om de turbo aan te drijven en kan vuil zich ophopen in het inlaatspruitstuk, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor de airflow. Ook kan de EGR klep vervuild raken waardoor deze z’n werk minder goed of niet meer doet. Dat kan weer leiden tot allerhande storingen in de motor zelf en uiteindelijk uw roetfilter overmatig belasten.

Softwarematig verwijderen

Uiteraard is het mogelijk om die klep te laten reinigen of vervangen, maar hij kan er ook uit worden gehaald. De meest goedkope optie en een definitieve oplossing is het wegschrijven van de EGR uit de software van het motormanagement. Hierdoor gaat de uitstoot van NOx omhoog, maar heb je geen last meer van vermogensverlies of vervuilde motoronderdelen en de bijbehorende storingen. Bovendien komt je auto na deze modificatie gewoon nog door de APK keuring!

Heeft u interesse in uw EGR Klep verwijderen? Doe dat nu bij Flashtuning!

Aanbieding EGR verwijderen vanaf € 150,- incl BTW en Garantie

Interesse? Neem vrijblijvend contact op: